تمام شعر من

تمام شعر من خلیج فارس چشمان توست

ساحل را خوب می شناسد

اما

ناخدا لنگرش را در قبل از عشق جا گذاشته

ناوهایش چه زیبا می سرایند سرود فردا را

/ 0 نظر / 40 بازدید