خدا تمام دل خوشی من

دررویاهایم دیدم باخداگفتگو میکنم 

خدا پرسید :پس تو میخواهی بامن گفتگو کنی ؟

من در پاسخ گفتم :اگر وقت دارید .

وقت من بی نهایت است .

در ذهنت چیست که می خواهی از من بپرسی ؟

پرسیدم:چه چیز بشر شمارا سخت متعجب میسازد ؟

خدا پاسخ داد کودکی شان.

این که انها از کودکی شان خسته میشوند و عجله دارند بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدتها آرزو می کنند که دوباره کودک باشند .

این که آنها سلامتی خودرا از دست می دهند تاپول بدست آورند و بعد پولشان را از دست می دهند تا دوباره سلامتی خودرا بدست اورند . این که با اضطراب به آینده مینگرند وحال رافراموش میکنند .

بنابراین نه در حال زندگی میکنند ونه در اینده.این که آنها به گونه ای زندگی میکنند که گویی هرگز نمی میرند وبه گونه ای می میرند که گویی هرگز زندگی نکرده اند .

دستهای خدا دستانم را گرفت تا مدتی هردو سکوت کردیم ومن دوباره پرسیدم به عنوان یک پدر میخواهد کدام درسهای زندگی را به فرزندانتان بیاموزید ؟

واو گفت که بیاموزند که انها نمی توانند کسی را وادار کنند که دوستش بدارند همه کاری که آنها می توانند بکنند این است که اجازه دهند که خودشان دوست داشته باشند .

بیاموزند که فقط چند ثانیه طول میکشد تا زخمهای عمیقی بر قلب آنان که دوستشان داریم ایجاد کنیم اما سالها طول می کشد تا انها را التیام ببخشیم بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که کمترین ها را نیاز دارد .

بیاموزند که آدمهایی هستند که آنها را دوست میدارند فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان را نشان دهند بیاموزند که دونفر می توانند که به یک نقطه نگاه کنند و آنرا متفاوت ببینند . 

بیاموزند که کافی نیست فقط آنها دیگران را ببخشند بلکه آنها باید خودرا نیز ببخشند .

من در خضوع گفتم :از شما بخاطر این گفتگو بسیار متشکرم . 

آیا چیز دیگری هست که دوست دارید فرزندانتان بدانند ؟

خدا لبخند زد و گفت :

فقط این که بدانند من این جا هستم   همیشه

/ 2 نظر / 73 بازدید

خدایا من تو را با تمام وجود در اینجا احساس میکنم

کارن خسروانی

خشنوثره مزداهه اهورهه درود به شما دوست گرامی ام و بهاری احسان فرجی درباره ی کنسرت کردستان عراق و حواشی آن چه شنیده اید؟ من کسی را به میهن فروشی نامزد کردم این کس دوستداران زیادی شاید دارد و شاید هم ندارد دیدگاه شما چیست؟ من سخت گیرم یا یک هو چی هستم؟ چشم براهتم با چراغی روشن و سبزخانه ای درباز[گل].